Monday, January 10, 2011

Relocating from nagano.cz

I'm going to change my site from ok1tgi.nagano.cz to blogger. I hope that my articles will be more frequent and my work will be easier.

Chystám se změnit umístění mých stránek z nagana na blogger. Doufám že moje članky budou častější a práce na nich jednodušší.
Z toho důvodu že jezdím v SOTA na KV a v rámci zdokonalování slovní zásoby, se budu pokoušet tvořit i anglicky. Ale bude to asi zatím spíše "Massa Bob" englisch ;).

No comments:

Post a Comment