Sunday, March 25, 2012

SOTA OK/OL-008 2012


With snowshoes but without gloves .......


Tuesday, March 13, 2012

Sunday, March 4, 2012

Sněžnice TSL

Protože se objevil dotaz na výběr sněžnic, dovolím si uvést pár řádek k tomuto náčiní